Zespół

 wersja polskaenglish version

prof. UW, Dr hab. Barbara Fatyga

kulturoznawca i socjolog młodzieży kierownik Ośrodka Badań Młodzieży w ISNS UW;

Dr Grażyna Fluderska

socjolog, adiunkt OBM ISNS;

Dr Ewa Giermanowska

socjolog, adiunkt OBM ISNS;

Dr Marek Kłosiński

psycholog, analityk medialny, adiunkt w OBM ISNS;

kierownik Podyplomowego Studium PR (ISNS UW - IFiS PAN);

Dr Joanna Kośmider

psycholog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Monika Sajkowska

socjolog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Marcin Sińczuch

socjolog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Anna Tyszkiewicz

socjolog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Albert Jawłowski

Dr Iwona Oliwińska


 

DOKTORANCI:

Mgr Tomasz Kasprzak

Mgr Marcin J. Sochocki

Mgr Albert Hupa