dr Monika Sajkowska

Doktor socjologii, ISNS UW 
Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych: Ośrodek Badań Młodzieży

Zainteresowania naukowe: 
- socjologia problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu krzywdzenia dzieci

Kontakt: 
tel. 022 552 02 31; 0 608 508 897 
fax 022 826 21 84

Zajęcia dydaktyczne: 
- metody i techniki badań społecznych 
- problem krzywdzenia dzieci – aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne

Wybrane publikacje:

Child sexual abuse in Poland. W: May-Chagal C., Herczog M., red.), Child sexual abuse in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2003

Medialny obraz problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. W: (Łaciak B. red.) Dziecko we współczesnej kulturze audiowizualnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003

Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, Badania, praktyka, FDN, Warszawa 2004 – redakcja naukowa

Protecting children against corporal punishment. Awareness raising campaigns, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2004 (współautor Ł. Wojtasik)

Wykorzystywanie seksualne dzieci – ustalenia terminologiczne, szacowanie skali zjawiska, oblicza problemu społecznego, W: Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, Badania, praktyka, FDN, Warszawa, 2004

Physical and Emotional Abuse Experienced in Childhood, W: World Perspectives on Child Abuse, ISPCAN, USA, 2004

Wiktymizacja wychowanków domów dziecka, “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1/2006

Udział w projektach badawczych

Badania realizowane przez Child Focus i University of Ghent w ramach programu AGIS i STOP/DAPHNE „Study on the actual extent of phenomenon of missing and sexually exploited children in the 10 new EU-Member States” (JAI/2004/AGIS/008), 2004-2005

Badania  “Wiktymizacja wychowanków domów dziecka” realizowane przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu Childhood Foundation “Ocalić dzieciństwo”, 2005 

Badania  realizowane w ramach programu OAK Foundation „Childhood without Abuse” „Problem krzywdzenia dzieci - postawy i doświadczenia w krajach Europy Środkowowschodniej”, 2006 

Informacje dodatkowe: 
 
Redaktor naczelny kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje

Ekspert w programie AGIS 2005-2007, koordynacja Voix De l’Enfant, Paryż