dr Anna Tyszkiewicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii
adiunkt w ISNS UW, pracownik OBM

 
Pola zainteresowań: metodologia badań społecznych


Zajęcia dydaktyczne: Badanie problemów współczesnej młodzieży (konwersatorium), Interdyscyplinarna problemy humanistyki (konwersatorium z elementami wykładu), Metody i techniki badań społecznych (ćwiczenia), Psychologia społeczna (ćwiczenia), Socjologia (ćwiczenia), Socjologia małych grup społecznych (konwersatorium), Teoria kultury a świat życia codziennego (konwersatorium z elementami wykładu).

 
Ostatnie ważniejsze publikacje: A. Tyszkiewicz, Å»eby chcieli chcieć. Problematyka konformizmu w teoriach zachowań i stosunków społecznych, OBM ISNS UW, Warszawa 1998; M. Marody oraz J. Kolbowski, C. Łabanowska, K. Nowak, A. Tyszkiewicz, Polacy ’80. Wizje rzeczywistości dnia (nie)codziennego, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2004.

 
Udział w ważniejszych projektach badawczych (od 2000 roku): praca nad rozprawą habilitacyjną (temat: Podstawa integracji społecznej a relacja między normalnością przekonań i normalnością zachowań).

 
Informacje dodatkowe: –