dr Grażyna Fluderska

Zainteresowania naukowe

Metody i techniki badań społecznych, socjologia pracy i organizacji, kultura organizacji, socjologia młodzieży.

Zajęcia dydaktyczne

• Metody badań socjologicznych

• Metody badań społecznych

• Socjologia organizacji i zarządzania


Wybrane publikacje

• Recenzja ksiażki: Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawiński, Franciszek Sztabiński (red.) : Fielwork jest sztuką, w: ASK 15/2006. IFiS PAN, ss.135-141.

Physical and Emotional Abuse Experienced in Childhood. “World Perspectives on Child Abuse. Sixth Edition” (współaut. M.Sajkowska). An Official Publication of the International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. 2004, ss. 61 – 63.

Kary fizyczna w dzieciństwie – retrospekcje dorosłych Polaków (współaut. M. Sajkowska). „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Nr 3/2003, ss. 72-87.

• „Doświadczanie kar fizycznych we wspomnieniach dorosłych Polaków”. Pedagogika Społeczna. 4/2002, ss. 89-104.

Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań (współaut. M. Sajkowska). Fundacja Dzieci Niczyje. Warszawa 2001.

Młodzież lat dziewięćdziesiątych. O tym co powszechne, w: B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.) “Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży”. Ośrodek Badań Młodzieży. Warszawa 2001, ss.270-305.

Społeczny świat drugiego elementarza (współaut. B. Fatyga, Marcin Jacek Sochocki, Krzysztof Andrzej Wojcieszek). Fundacja ETOH. Warszawa 2000.

Podzielone sfery wpływów. Kobiety i mężczyźni w hierarchii przedsiębiorstw przemysłowych. „Przegląd socjologiczny” Nr 1/98, ss. 95-119.

Szkic do portretu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych. Na przykładzie średniego miasta (współaut. B. Fatyga). „Kultura i społeczeństwo”. Nr 2/98, ss.133-147.

W lustrze sondażu; romantycy czy ostrożni realiści ?, w: B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.). “Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku”. Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1997, ss.15-44.

O życiu codziennym młodzieży (współaut. B.Fatyga, J.Wertenstein-Żuławski). „Problemy opiekuńczo wychowawcze”. 4/94, ss.6-13.

Wartości i przekonania, w: Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce”. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 1993, ss.173-190.

L’analyse de la situation des etablissements du secondaire et du superieur (współautor B.Fatyga), w: “La jeunesse en Pologne. Analyses et statistiques”. Marly-le-roi, 1993.

Kobiety sukcesu. „Społeczeństwo otwarte”. 10/93.

Wszystko byłoby z nami w porządku, gdyby nie rzeczywistość. O życiu codziennym młodzieży w Polsce (współaut. B. Fatyga, J. Wertenstein-Żuławski), w: „Młodym być... Młodzież szkolna ’92”. CBOS. 1992, s.22-82.

Sytuacja edukacyjna młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów, (współaut. B. Fatyga), w: „Raport o młodzieży. Report on Polish Youth”. Ośrodek Badań Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego. Polska YMCA. Warszawa, 1992.


Projekty badawcze

• 2009 - „St. Philip’s School Mathare: pomoc i rozwój potencjału” - w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, realizowanego przez Ośrodek Badań Młodzieży ISNS we współpracy z Fundacją Partners Polska ( konsultacje narzędzi badawczych).

• 2008 - „Monitoring realizacji zaleceń CPT ( Committee for the Prevention of Torture) przez władze polskie” w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmacnianie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych” ( konsultacje narzędzi badawczych ).

Dodatkowe informacje

Nagrody

Nagrody Rektora UW – 1999 i 2008

Stypendia naukowe Rektora UW – 2000 i 2003


Pełnione funkcje

Członek Rady Naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW ( 1999 - 2008), Członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW ( 2002 - 2008 ), Kierownik Studiów Zaocznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW( 2002 - 2008), Członek założyciel Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS, Członek i przewodnicząca licznych komisji rekrutacyjnych ( 1999-2008)