Dr Marcin Sińczuch

socjolog, adiunkt w ISNS UW (OBM),english version wersja polska

Pola zainteresowań:
Zmiana społeczna, cykle życiowe, zagadnienia przebiegu biografii, karier zawodowych, europejska polityka młodzieżowa, socjologia młodzieży, metodologia, antropologia kulturowa, ewolucja i antropologia fizyczna.

Zajęcia dydaktyczne:
Koncepcje "innego" w socjologii i antropologii; Teoria kultury a świat życia codziennego; Wybrane problemy antropologii fizycznej; Współczesne teorie antropologiczne, Socjologia młodzieży, Społeczeństwo polskie z perspektywy socjologicznej;

Ostatnie ważniejsze publikacje:
1. z zespołem: B. Fatyga, I. Oliwińska and P. Zieliński, Dwie prawdy o młodzieży polskiej. Raport z badań, MENiS, Warszawa 2005.
2. z: E. Giermanowska, polska część raportu: Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows, European Commission, Bruksela 2005.
3. Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, IS UW, Warszawa 2002.
4. Kariery zawodowe czterdziestolatków, w: M. Marody (red.) Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, Scholar, Warszawa 2000.

Udział w ważniejszych projektach badawczych (od 2000 roku):
Liczne projekty badawcze dotyczące polskiej młodzieży;
MOMO (studies on research & development personnel mobility in Europe).

Informacje dodatkowe:
Działalność ekspercka i doradcza, m.in.: ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki, krajowy korespondent Europejskiego Centrum Wiedzy o Polityce Młodzieżowej (European Knowledge Centre for Youth Policy), członek europejskich forów badaczy młodzieży (Youth Knowledge Experts Board - Council of Europe, EUNYK - European Network of Youth Knowledge - European Commission).

e-mail:
m.sinczuch(nospam)uw.edu.pl