Dr Iwona Oliwińska

Pola zainteresowań:
Antropologia (style życia), socjologia miasta (zachowania społeczno- przestrzenne);

Zajęcia dydaktyczne:

Ostatnie ważniejsze publikacje:
1) Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy (w:) "Kultura i społeczeństwo", nr 2, 2004 .
2) Aktywność młodzieży w ramach oferty przygotowanej dla niej przez dorosłych (w:) Barbara Fatyga (red.), Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań. Warszawa, 2005.

w przygotowaniu:
1) artykuł jak można korzystać z teorii marginalizacji i naznaczania w badaniach młodzieży, (do nowej zbiorowej pracy OBM).

Udział w ważniejszych projektach badawczych od (2000 roku):
Badania dla MENiS - "Aktywność młodzieży w ramach oferty przygotowanej dla niej przez dorosłych"

e-mail:
iwonaoli(nospam)poczta.onet.pl