dr Marek Kłosiński

Zainteresowania:

 • psychologia poznawcza, w tym zwłaszcza osobliwości ludzkiego sposobu spostrzegania i rozumienia otoczenia społecznego
 • ilościowe metody i techniki badań społecznych
 • ilościowe i jakościowe metody formalnej i treściowej analizy medialnych przekazów informacyjnych
 • sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież, w tym zakres i formy uczestnictwa w kulturze artystycznej
 • muzyka, w tym estetyka muzyczna i psychologia muzyki
 • sport

Dydaktyka:

 • Metody i techniki badań społecznych – wykład
 • Psychologia – ćwiczenia
 • Analiza medialnych przekazów informacyjnych – fakultet

Wybrane publikacje:

 • Wzór na poziom wyeksponowania [komunikatów w telewizyjnych programach informacyjnych], „Zeszyty Telewizyjne”, 2003 (2), ss. 48 - 65
 • 26 zasad przyjaznych dla odbiorcy, „Zeszyty Telewizyjne”, 2003 (1), ss. 4 - 25
 • Obraz zagrożeń w telewizyjnych programach informacyjnych, w: Jerzy Uszyński (red.), Problematyka bezpieczeństwa i zagrożeń w programach telewizji publicznej, TVP S.A. Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna, Warszawa 2002; ss. 167 – 189
 • Analiza medialnych przekazów informacyjnych [skrypt], Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2002
 • Dyskurs o normalności i niezwykłości świata, jako podstawowe formy dyskursu medialnego, w: B.Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, ISNS UW, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 2001, ss. 144 – 166
 • Problematyka kulturalna w polskiej telewizji publicznej – programy informacyjne, TVP S.A. Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna, Warszawa 2000; ss. 12 – 32
 • Barbarzyńcy czy nie? Uczestnictwo młodzieży w kulturze oficjalnej, w: B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Ośrodek Badań Młodzieży UW, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji MEN, Warszawa 1997, ss. 197-211
 • Podstawowe zasady konstruowania telewizyjnych programów informacyjnych, z punktu widzenia psychologii odbioru informacji, [skrypt], Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A., Warszawa 1995
 • Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, Instytut Kultury, Warszawa 1995
 • Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny”(„bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo”, 1994 (3)
 • Czas wolny, w: Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa 1993
Dr Marek Kłosiński