dr Albert Jawłowski

Pola zainteresowań:

Teoria mitu; fenomeny kultury popularnej; obecność strukturalnych form mitu w kulturze współczesnej (szczególnie rytualno - mityczna struktura widowisk masowych); problematyka współczesnego sportu wyczynowego w perspektywie antropologii kultury - zwłaszcza kontekst widowiskowego aspektu sportu i zjawisk ludycznych oraz problematyka odbioru współczesnych widowisk; cechy wspólne form karnawału i widowisk kulturowych jako współczesny, rytualny rodzaj doświadczenia społecznego.

Zajęcia dydaktyczne:

Ostatnie ważniejsze publikacje:
1) Ja - My - Oni. Świat społeczny polskiej subkultury hip hopowej (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa 2001, OBM-ISNS UW.
2) Homo ludens na osiedlu czyli subkultura hip hopowa jako wspólnota ludyczna, (w:) "Kultura Popularna", nr1, 2002.
3) Subkultury młodzieżowe, (w:) B.Fatyga (red.) Biała księga młodzieży polskiej. Diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Warszawa 2004, MENiS.
1) Widowisko piłkarskie jako zjawisko generujące wspólnotę na przykładzie subkultury piłkarskich chuliganów, (w:) "Societas/Communitas", nr 1, Warszawa.
2) Karnawałowy jarmark atrakcji. Wokół widowiska piłkarskiego, (w:) Publikacja pozjazdowa PTS, Poznań . w przygotowaniu:
1) artykuł o pojęciach teoretycznych wykorzystywanych w badaniach subkultur (do nowej publikacji OBM)

e-mail:
a.jawlowski(nospam)uw.edu.pl