Przedmioty

Pracownicy Ośrodka Badań Młodzieży prowadzą szereg zajęć w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Ponieżej znajduje się lista stron, które służą do komunikacji ze studentami.

Fora przedmiotów prowadzonych w ramach specjalizacji Antropologia Współczesności; Animacja Działań Lokalnych znajdują się na innej stronie .

Socjologia Ogólna - Marcin Sińczuch