Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
europejskie centrum wiedzy o młodzieży i polityce młodzieżowej

Wersja Polska   
Europejskie Centrum Wiedzy o Młodzieży i Polityce Młodzieżowej jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Tworzy forum wymiany wiedzy o młodzieży i przykładów jej najlepszego wykorzystania. W 2006 r. będzie dysponować informacjami z wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Turcji (docelowo z wszystkich krajów Europy).

Centrum jest dedykowane osobom i organizacjom tworzącym i wdrażającym politykę młodzieżową na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, badaczom młodzieży, osobom pracującym z i na rzecz młodzieży, oraz wszystkim zainteresowanym młodzieżą w perspektywie krajowej i europejskiej.

Podstawową formułą działania Centrum jest portal internetowy zawierający bazę danych podstawowych informacji o młodzieży, polityce młodzieżowej i badaniach młodzieży w poszczególnych krajach, listę krajowych i europejskich ekspertów w zakresie badań młodzieży oraz bibliotekę tekstów poświęconych młodzieży.
W portalu znajdują się aktualne informacje dotyczące inicjatyw i wydarzeń w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Młodzieży (Komisja Europejska i Rada Europy) - konferencji, seminariów itp.
Portal jest prowadzony w języku angielskim. Zapraszamy do odwiedzin i rejestracji pod adresem:

www.youth-knowledge.net

Celem centrum jest wspieranie budowy krajowych sieci wymiany informacji o młodzieży. Krajowym korespondentem Centrum jest dr Marcin Sińczuch (OBM ISNS UW)

Projekt i administracja: Albert Hupa