Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
ZESPÓŁ OBM

Wersja Polska Wersja Angielska  

prof. UW, Dr hab. Barbara Fatyga
kulturoznawca i socjolog młodzieży
kierownik Ośrodka Badań Młodzieży w ISNS UW;

Dr Grażyna Fluderska
socjolog, adiunkt OBM ISNS;

Dr Ewa Giermanowska
socjolog, adiunkt OBM ISNS;

Dr Marek Kłosiński
psycholog, muzykolog, medioznawca;

Dr Joanna Kośmider
psycholog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Monika Sajkowska
socjolog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr Marcin Sińczuch
socjolog, adiunkt w OBM ISNS;

Dr A. Tyszkiewicz
socjolog, adiunkt w OBM ISNS;


DOKTORANCI:


Mgr Albert Jawłowski

Mgr Tomasz Kasprzak

Mgr Iwona Oliwińska

Mgr Marcin J. Sochocki

Mgr Albert Hupa

Projekt i administracja: Albert Hupa