Linki
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
Linki

Wersja Polska   Specjalizacja Antropologia Współczesności i Animacja Działań Lokalnych

Projekt i administracja: Albert Hupa