Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
DR EWA GIERMANOWSKA

Wersja Polska Wersja Angielska  

Doktor socjologii, ISNS UW
Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych: Ośrodek Badań Młodzieży

Zainteresowania naukowe:
- socjologia pracy i organizacji
- polityka zatrudnienia
- relacje między szkołą a rynkiem pracy

Kontakt:
tel. 022 552 02 31
fax 022 826 21 84

Zajęcia dydaktyczne:
- metody i techniki badań społecznych
- socjologia pracy
- polityka zatrudnienia
- zarządzanie personelem w organizacjach pozarządowych

Wybrane publikacje:

Udział w projektach badawczych


Informacje dodatkowe:

Ekspert Instytutu Spraw Publicznych.

Uczestnik zespołu ekspertów przygotowujących Strategię państwa dla młodzieży na lata 2003-2012 i diagnozę sytuacji młodego pokolenia Polaków, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.

Uczestnik zespołu: European Employment Observatory Network of Labour Market Experts - SYSDEM, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa i Ecotec Research and Consulting Ltd, Birmingham, UK, 2003/2004.Projekt i administracja: Albert Hupa