Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
PROF. UW, DR HAB. BARBARA FATYGA

Wersja Polska   

kulturoznawca i socjolog młodzieży


Pola zainteresowań:

antropologia kultury, socjologia i antropologia młodzieży, style życia, metody badań jakościowych, biografia, organizacje pozarządowe, socjologia nauki


Zajęcia dydaktyczne:

1) Współczesne teorie antropologiczne
2) Style życia w perspektywie historii i teorii kultury
3) Teksty kultury - warsztat biograficzny
4) Antropologia kultury w globalnej wiosce
5) Koncepcje Innego w socjologii i antropologii
6) Interdyscyplinarne problemy humanistyki
7) Seminaria magisterskie
8) Seminarium doktoranckie


Publikacje


Udział w projektach badawczych i eksperckich od 2000 roku:

2005
Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy, badanie dla MEiN ("Biała księga młodzieży polskiej" t.II), kierownik projektu badawczego.
2004/2003
Diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, ekspertyza dla MENiS ("Biała księga młodzieży polskiej", t.I), kierownik zespołu ekspertów.
2003
Ewaluacja programu "Szkoła bliżej świata" dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, kierownik projektu badawczego.
2002/2001
Style życia młodzieży gimnazjalnej i narkotyki, badanie dla Fundacji Instytut Spraw Publicznych i Biura ds. Narkomanii.
2001
Skala i powody wypadania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z systemu szkolnego. Badanie w 30 gminach dla MENiS i Fundacji Instytut Spraw Publicznych, kierownik projektu badawczego.
2001/2000
Nastolatki w małym mieście, kierownik projektu badawczego.


Informacje dodatkowe:

Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Sekcji Antropologii Społecznej PTS, członek - założyciel Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS, członek Rady Redakcyjnej "Przeglądu socjologii jakościowej", Przewodnicząca Rady Fundacji "Sapere Aude", ekspert współpracujący z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

e-mail:
b.fatyga(nospam)chello.pl


Projekt i administracja: Albert Hupa