Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
MGR TOMASZ KASPRZAK

Wersja Polska   

socjolog, doktorant ISNS UW,

Pola zainteresowań:

Antropologia i socjologia szkoły, wielokulturowość i inność, funkcjonowanie III sektora, społeczny odbiór Holocaustu, polityka pamięci, oral history, ewaluacja programów społecznych i kulturalnych, kultura czasu wolnego (antropologia i socjologia turystyki), mobilność przestrzenna młodzieży.

Zajęcia dydaktyczne (w roku akademickim 2005/2006):

Ostatnie ważniejsze publikacje:

1. "Czy prawo pomaga pomagać? Wolontariat w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Trzeci Sektor nr3/2005.
2. "The Polish collective farming system - a historical phenomenon and its consequences for the present" (w:) The Weight of History in Central Europe Societies of the 20th Century, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
3. "Rola turystyki zagranicznej w kształtowaniu tożsamości i poznaniu innych narodów " (w:) Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
4. "Żydzi, masoni, cykliści - stereotypy w polskiej kulturze", Niebieska Linia 2/37/2005.
5. z: A. Bereza "Wewnętrzny Sybir czyli ballada o pegeerach", Niebieska Linia 5/34/2004.
6. "Tajemnica ojcostwa", Niebieska Linia 1/30/2004.
7. "Macierzyństwo - Konieczność czy luksus", Niebieska Linia 2/31/2004.
8. "Zbrodnie nienawiści - Wnioski płynące z badań na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce.", Niebieska Linia 6/29/2003.


Udział w ważniejszych projektach badawczych (od 2000 roku):

Informacje dodatkowe:

Koordynacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych związanych z Holocaustem.

e-mail:
tomasz.kasprzak(nospam)uw.edu.pl

Projekt i administracja: Albert Hupa