Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
MGR ALBERT HUPA

Wersja Polska Wersja Angielska  

socjolog, doktorant ISNS UW,

Pola zainteresowań:
Antropologia Internetu, problematyka wolności we współczesnym społeczeństwie;

Zajęcia dydaktyczne:
Koncepcje człowieka i natury ludzkiej

Ostatnie ważniejsze publikacje:
1) Mózgi w wannie, (w:) "Kultura Popularna", nr 2/2003.
2) Zwierciadło sieci, (w:) "Kultura Popularna", nr 1/2005.

Udział w ważniejszych projektach badawczych (od 2000 roku):
Badania aktywności młodzieży na zlecenie MENiS, 2005.

Informacje dodatkowe:
Pisanie i administrownie stron internetowych.

e-mail:
albert.hupa(nospam)gmail.com

Projekt i administracja: Albert Hupa