studia

Ciekawa oferta dla studentów socjologii. Pilotazowy kurs europejskich studiów nad młodzieżą. Zgloszenia do 30.10.2010 r. Szczegóły: www.youthstudies.eu Formularz aplikacyjny: link: www.youthstudies.eu/apply/